Saltar al contingut principal

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC

Codi: 12 03 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Evolució de les empreses que estan adherides als sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la UE (EMAS) i de les empreses que incorporen en la seva activitat ecoproductes o ecoserveis.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Finalitat: Quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses, activitat, localització, tipus de producte i servei, distribució per sectors.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/120302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Evolució de les empreses adherides als sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la UE (Eco-Management and Audit Scheme. EMAS) i de les empreses que incorporen en la seva activitat ecoproductes o ecoserveis. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques així com en l'apartat Qualitat ambiental del capítol Medi ambient de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Referència temporal de les dades: 2005-2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Dades del medi ambient a Catalunya 2011 (Internet)

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2010 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Dades del medi ambient a Catalunya 2011

Medi ambient a Catalunya. Informe 2010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.