Saltar al contingut principal

SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC

Codi: 12 03 02 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Evolució de les empreses que estan adherides als sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la UE (EMAS) i de les empreses que incorporen en la seva activitat ecoproductes o ecoserveis

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Finalitat: Quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses, activitat, localització, tipus de producte i servei, distribució per sectors

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juny del 2016

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/120302

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Dades d'evolució de les empreses que estan adherides als sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) i de les empreses que incorporen en la seva activitat ecoproductes o ecoserveis.

Les dades es difonen en diverses publicacions: "Dades del medi ambient a Catalunya 2016" (apartat 6 "Producció i consum sostenible") i Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Medi ambient", apartat "Qualitat ambiental").

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2015

Dades del medi ambient a Catalunya 2016 (PDF)

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2015. Medi ambient. Qualitat ambiental (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2015. Medi ambient. Qualitat ambiental (PDF)

Dades del medi ambient a Catalunya 2016 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.