Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L'AIRE

Codi: 12 04 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de les dades proporcionades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i de les trameses per les empreses i administracions amb centres d'anàlisi corresponents als diferents punts de mesurament de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Finalitat: Quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: proporció de monòxid de carboni, diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, partícules en suspensió (PM10 i PM2.5), plom, cadmi, arsènic, níquel, ozó, clor, clorur d'hidrogen, benzè, benzoapirè i sulfur d'hidrogen

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Maig del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/120401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació de l'Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) a través de diverses publicacions: web de medi ambient i aplicatiu, Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Medi ambient", apartat "Aire"), "Dades del medi ambient a Catalunya", i Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat (capítol "Indicadors mediambientals").

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: poblacions d'emplaçament de la xarxa de vigilància automàtica

Resultats publicats:

Web medi ambient i aplicatiu de dades online

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Índex de qualitat de l'aire. Indicadors mediambientals. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aire (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aire (PDF)

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.