Saltar al contingut principal

ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Codi: 12 04 02 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de l'Índex català de qualitat de l'aire, l'ICQA, per tal de disposar d'un indicador quantitatiu i qualitatiu que permeti fer un seguiment de la qualitat de l'aire a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE L'AIRE

Finalitat: Explotació de les dades estadístiques de la qualitat de l'aire a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: setmanal

Variables principals a investigar: qualitat de l'aire

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/120402

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen al balanç de la qualitat de l'aire. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, en l'apartat Aire de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en l'apartat Indicadors ambientals del capítol Territori i medi ambient de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya i poblacions d'emplaçament de la xarxa de vigilància automàtica

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Dades del medi ambient a Catalunya 2011 (Internet)

Medi Ambient a Catalunya. Informe 2010 (Internet)

Balanç de la qualitat de l'aire a Catalunya 2010 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat

Dades del medi ambient a Catalunya 2011

Medi ambient a Catalunya. Informe 2010

Balanç de la qualitat de l'aire a Catalunya 2010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.