Saltar al contingut principal

ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Codi: 12 04 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de l'índex català de qualitat de l'aire, l'ICQA, per tal de disposar d'un indicador quantitatiu i qualitatiu que permeti fer un seguiment de la qualitat de l'aire a Catalunya, tant per punts de mesurament com per zones de qualitat de l'aire.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE L'AIRE

Finalitat: Explotació de les dades estadístiques de la qualitat de l'aire a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: setmanal

Variables principals a investigar: qualitat de l'aire

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Maig del 2015

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/120402

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Difusió de les dades proporcionades per la Xarxa de vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a través de diverses publicacions específiques: Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Medi ambient", apartat "Aire"), web del medi ambient (aplicació mòbil aire.cat), i Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat (capítol "Indicadors mediambientals").

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: poblacions d'emplaçament de la xarxa de vigilància automàtica

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Web i aplicació mòbil de Aire.Cat

Contaminació atmosfèrica. Contaminants principals. Anuari estadístic de Catalunya

Contaminació atmosfèrica. PM 10, plom i benzè. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aire (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aire (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.