Saltar al contingut principal

INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE BANY A LA TEMPORADA D'ESTIU

Codi: 12 05 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració d'uns indicadors a partir d'anàlisis periòdiques de mostres d'aigua per tal de conèixer els principals elements que pol·lueixen i el nivell bacteriològic de les platges al llarg de la temporada d'estiu.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA QUALITAT I LA GESTIÓ AMBIENTALS

Finalitat: Quantificació de les actuacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la qualitat i la gestió ambientals.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Universitat Rovira i Virgili, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Fundació URV

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: altres

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: concentracions d'Escherichia coli i enterococs intestinals

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Setembre del 2015

Cost directe estimat: 30.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/120501

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a la classificació de les aigües de bany durant la temporada d'estiu, d'acord amb la Directiva del Consell 2006/7/CE.

Les dades es publiquen a l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Medi ambient", apartat "Aigua"), a "Dades del medi ambient a Catalunya, 2015", i a l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat (capítol "Indicadors mediambientals").

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: Catalunya, comarcal i provincial

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

Qualitat de les aigües de banys. Anuari estadístic de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aigua (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. Aigua (PDF)

Dades del medi ambient a Catalunya 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.