Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ACTIVITATS EXTRACTIVES

Codi: 12 06 01 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre restauració d'activitats mineres a cel obert obtingudes a partir del tractament estadístic de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LES ACTIVITATS EXTRACTIVES

Finalitat: Coneixement del nombre i de la localització i la superfície de les activitats extractives que hi ha a Catalunya, segons els principals tipus de material.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'explotacions, superfície en hectàrees, estat de la restauració, permisos d'investigació

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Gener del 2016

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/120601

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació sobre el nombre d'expedients i superfície, en hectàrees i percentatge, de les activitats extractives a cel obert segons l'estat de restauració.

Les dades es difonen mitjançant l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (capítol "Medi ambient", apartat "Qualitat ambiental").

Referència temporal de les dades: situació a juny de 2016

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Anuari Departament de Territori i Sostenibilitat 2015

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2015. Medi ambient. Qualitat ambiental (XLS)

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2015. Medi ambient. Qualitat ambiental (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.