Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI

Codi: 12 17 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport ferroviari dels diferents operadors (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe, metro, tramvies i cremallera), per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI

Finalitat: Conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport ferroviari a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: demanda de transport ferroviari (nombre de viatgers i volum de mercaderies), quilòmetres de via, nombre d'estacions per cadascuna de les tipologies de transport ferroviari.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/121701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Evolució de la xarxa ferroviària de Catalunya, així com de l'evolució de la demanda del diferents transports ferroviaris (FGC, RENFE, metro, tramvies i cremallera), tant de viatgers com de mercaderies. Les dades es difonen en diverses publicacions específiques, en el capítol "Transport i mobilitat" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en l'apartat "Mitjans de transport" del capítol "Transports i TIC" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2000-2011

Desagregació territorial: Catalunya. La desagregació és per línia ferroviària

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

Informe anual (Memòria) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2011.

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Informe anual (Memòria) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.