Saltar al contingut principal

INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ

Codi: 12 20 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de la informació proporcionada per les autoritats metropolitanes del transport sobre el transport urbà de superfície en forma d'indicadors per conèixer el nivell d'oferta i de demanda dels serveis de transport urbà de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ

Finalitat: Conèixer el nivell de servei, la qualitat, el preu i la productivitat del transport urbà de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre de viatgers (en milions), nombre de línies, longitud de la xarxa (en km) i vehicles - km (milions) del transport urbà de Catalunya

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2013

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/122001

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Anàlisi de l'oferta i la demanda del transport públic a Catalunya en els diferents àmbits metropolitans i la corresponent integració tarifària. Les dades es difonen a "Indicadors i estadístiques de mobilitat"

Referència temporal de les dades: 2012 (diversos anys)

Desagregació territorial: autoritats territorials de la mobilitat

Resultats publicats:

Les xifres del transport públic a Catalunya. Any 2012

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Les xifres del transport públic a Catalunya. Any 2012 (PDF)

Observacions:

Inicialment, aquesta actuació feia referència a una sèrie d'indicadors d'autobusos urbans que es va deixar de fer atès que la xarxa d'autobusos urbans no és competència de la Generalitat de Catalunya. A partir del PAAE 2013, es va reconduir aquesta actuació amb el tractament estadístic de la informació proporcionada per les autoritats metropolitanes del transport sobre el transport urbà de superfície en forma d'indicadors per conèixer el nivell d'oferta i de demanda dels serveis de transport urbà de Catalunya, que es recull a la publicació "Les xifres del transport públic a Catalunya".

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.