Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA

Codi: 12 22 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació de les dades disponibles de caràcter administratiu, per conèixer la longitud, el tipus de via i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l'Estat i de les diputacions a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA

Finalitat: Conèixer la longitud, el tipus de via, el paviment i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l'Estat i de les diputacions a Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: longitud de les carreteres i tipus de via

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/122201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Longitud de les carreteres i tipus de via a Catalunya segons la seva titularitat competencial (Generalitat, Estat central i diputacions). Les dades es difonen en publicacions específiques, en l'apartat "Carreteres" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en l'apartat "Carreteres" del capítol "Transports i TIC" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2000-2011

Desagregació territorial: provincial

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

Pla d'aforaments 2011 (Internet)

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Pla d'aforaments 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.