Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES

Codi: 12 23 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament estadístic de la informació obtinguda a partir dels aforaments de trànsit de la xarxa de carreteres de la Generalitat i de la informació proporcionada per les diferents concessionàries d'autopistes, per conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES

Finalitat: Conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp amb finalitats administratives

Informant inicial: empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: volum de trànsit (intensitat mitjana diària) de les carreteres de la xarxa de la Generalitat i de les autopistes catalanes.

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/122301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a la IMD (intensitat mitjana diària) de les carreteres de les diferents demarcacions territorials i de les carreteres en concessió, els vehicles-quilòmetres recorreguts durant l'any i el percentatge sobre IMD dels vehicles pesants. Les dades es difonen en l'Observatori de mobilitat, en l'apartat "Carreteres" de l'Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com en l'apartat "Carreteres" del capítol "Transports i TIC" de l'Anuari estadístic de Catalunya que publica l'Idescat.

Referència temporal de les dades: 2011.

Desagregació territorial: demarcacions territorials (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre)

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat (Internet)

Observatori de la mobilitat

Anuari estadístic de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.