Saltar al contingut principal

INDICADORS DE MOBILITAT

Codi: 12 28 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Indicadors elaborats a partir d'un recull d'informació estadística en matèria de mobilitat i el seu grau de sostenibilitat i que serveixen com a instrument de planificació i anàlisi de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: INDICADORS DE MOBILITAT

Finalitat: Elaboració d'indicadors sobre la mobilitat i el seu grau de sostenibilitat.

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: indicadors sintètics sobre sostenibilitat, competitivitat, saludabilitat, seguretat, qualitat i integració vinculats a la mobilitat (oferta i demanda de transport, costos, inversions accidentalitat, parc de vehicles, repartiment modal de la mobilitat i dels transports, etc...).

Organismes difusors: Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/122801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquests indicadors es difonen per mitjà de l'Observatori de la mobilitat, el qual difon també diferents estadístiques relacionades amb la mobilitat provinents de fonts diverses.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors de l'Observatori de la Mobilitat (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.