Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

Codi: 12 28 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Realització d'un quadern (TransMet Xifres) on es recullen les dades estadístiques més significatives del transport públic col·lectiu a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona, a partir de la selecció i sistematització de dades estadístiques i administratives disponibles.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Medi ambient i sostenibilitat

Nom: INDICADORS DE MOBILITAT

Finalitat: Elaboració d'indicadors sobre la mobilitat i el seu grau de sostenibilitat.

Organismes responsables: Autoritat del Transport Metropolità

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: altres organismes o institucions, operadors de transport públic

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: semestral

Variables principals a investigar: nombre de línies, longitud de xarxa, vehicles-km, trens/hora punta i sentit, vehicles en servei, edat mitjana de la flota en servei, nombre de viatges, recaptació

Organismes difusors: Autoritat del Transport Metropolità

Mitjà principal de difusió: Internet, fullet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2015 (dades del 1r semestre 2015) i 1r trimestre del 2016 (dades anuals 2015)

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/122802

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La publicació "TransMet Xifres" recull de forma sintètica les dades bàsiques de transport públic a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona estructurades en un apartat de dades bàsiques sobre el transport públic col·lectiu, com ara línies, longitud de la xarxa, recaptació, distribució de viatges per àmbits, modes i operadors.

Pel que fa al transport ferroviari, aporta dades sobre les diferents línies del metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya i Tramvia Metropolità, i distingeix la primera corona de la resta del Sistema Tarifari Integrat. Així mateix, es publiquen també dades sobre transport en autobús, tant urbà com interurbà. Finalment, s'incorpora una breu valoració de les dades.

Referència temporal de les dades: 2015 i anys anteriors

Desagregació territorial: total Regió Metropolitana de Barcelona

Resultats publicats:

TransMet Xifres (dades anuals 2015)

TransMet Xifres (dades anuals 1996-2014)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

TransMet Xifres (dades anuals 2015) (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.