Saltar al contingut principal

COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)

Codi: 13 02 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) segons la demanda, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: COMPTES ECONÒMICS ANUALS

Finalitat: Elaboració dels comptes econòmics anuals en el marc del Sistema europeu de comptes amb el detall sectorial i amb la desagregació de la demanda agregada, sobre la base de l'actualització de les Taules Input-Output de Catalunya i de les enquestes estructurals de diferents branques d'activitat.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Economia i Coneixement

Origen de la informació: —

Informant inicial: persona física, empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: consum, inversió, exportacions i importacions

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: Març del 2015

Cost directe estimat: 18.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/130202

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Els resultats proporcionen informació del PIB de Catalunya des de l'òptica de la demanda (consum de les llars, consum de les administracions públiques, formació bruta de capital, exportacions de béns i serveis). Aquesta informació es fonamenta en estadístiques de caràcter estructural (Enquesta de pressupostos familiars, informació duanera, Enquesta anual d'empreses, Enquesta estructural de la construcció, Enquesta anual de serveis i liquidacions de pressupostos de les administracions públiques).

Les estimacions agregades es construeixen dins el marc del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010) i coherentment amb el nou Marc Input-Output de Catalunya 2011. L'aplicació d'aquestes dues referències ha conduït a un trencament de sèrie que ha estat salvat amb la reelaboració de la sèrie 2000-2013 d'acord amb la nova base.

Referència temporal de les dades: 2013

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2015