Saltar al contingut principal

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES

Codi: 13 08 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana amb la finalitat de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals explicatius d'aquests.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: PREVISIONS MACROECONÒMIQUES PER A CATALUNYA

Finalitat: Elaboració de les previsions de les macromagnituds principals de l'economia catalana amb l'objectiu de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals que l'expliquen.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades, dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: creixement del PIB, del consum i de la inversió, evolució dels preus i de l'ocupació.

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/130801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La publicació presenta una estimació de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana per al 2012. Aquesta informació s'acompanya de les previsions dels principals organismes econòmics sobre l'economia espanyola i l'economia internacional.

Resultats publicats:

Escenari macroeconòmic per al 2012 (Internet)

Revisió de l'escenari macroeconòmic per al 2012 (Internet)

Observacions:

Les previsions macroeconòmiques per al 2012 es varen publicar el 20 de novembre del 2011. Al juny del 2012 es va publicar una revisió d'aquestes previsions.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.