Saltar al contingut principal

PREVISIONS MACROECONÒMIQUES

Codi: 13 08 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana amb la finalitat de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals que l'expliquen.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Macromagnituds econòmiques

Nom: PREVISIONS MACROECONÒMIQUES PER A CATALUNYA

Finalitat: Elaboració de les previsions de les macromagnituds principals de l'economia catalana amb l'objectiu de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels factors fonamentals que l'expliquen.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades, dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: Creixement del PIB i dels diferents components de la demanda interna i externa. Evolució prevista de l'ocupació i de la taxa d'atur.

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/130801

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La publicació presenta una estimació de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana per al 2013 i el 2014. Aquesta informació s'acompanya de les previsions dels principals organismes econòmics sobre l'economia espanyola i l'economia internacional. Durant el 2013 es van actualitzar les previsions macroeconòmiques dues vegades: juny i novembre.

Referència temporal de les dades: 2013 i 2014

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Previsions macroeconòmiques: escenari macroeconòmic de Catalunya per al 2014 (novembre de 2013) (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Previsions macroeconòmiques: escenari macroeconòmic de Catalunya per al 2014 (novembre de 2013) (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.