Saltar al contingut principal

COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI

Codi: 14 07 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català, d'acord amb el sistema de comptes econòmics de l'agricultura adaptades a la metodologia del Sistema europeu de comptes.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI

Finalitat: Elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i renda agrària.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Origen de la informació: recopilació de dades, dades d'origen estadístic

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i renda agrària.

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 60.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/140701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les principals variables estudiades són la producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos i renda agrària.

Disponible l'estimació de les macromagnituds agràries des del 1995 fins el 2011 i publicada a Internet la sèrie des de 2002 fins a 2011.

Referència temporal de les dades: 2008 (renda definitiva) i 2011 (avanç renda definitiva)

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Renda agrària definitiva 2008 (Internet)

Avanç Renda agrària 2011 (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Renda agrària definitiva 2008

Avanç Renda agrària 2011

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.