Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA

Codi: 14 14 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Estimació anual a partir de l'observació directa de l'evolució dels preus de la terra i cànons d'arrendaments rústics, dels conreus de secà, regadiu i aprofitament més representatius, ponderats d'acord amb la superfície ocupada, a fi d'obtenir-ne un índex per a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DELS PREUS DE LA TERRA

Finalitat: Estimació anual a partir de l'observació directa de l'evolució dels preus de la terra dels conreus de secà i de regadiu i dels aprofitaments més representatius.

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Organismes col·laboradors: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí

Origen de la informació: observació directa de fets i fenòmens

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: observació directa

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: preus i cànons per hectàrea dels conreus de secà i de regadiu dels aprofitaments més representatius.

Organismes difusors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: 20.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/141401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen corresponen a l'evolució dels preus de la terra a Catalunya (base 1997). Inclou gràfics d'evolució dels preus mitjans de la terra agrícola per demarcacions, a tot Catalunya i a Espanya fins al 2010. Es presenten també els cànons anuals d'arrendaments rústics de les classes de cultius i aprofitaments més significatius des de l'any 2001.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya i provincial

Resultats publicats:

Preus de la terra agrícola (Internet)

Cànons d'arrendament (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.