Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL

Codi: 14 21 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Quantificar el consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia amb desagregació provincial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC SECTORIAL

Finalitat: Coneixement del consum, l'equipament energètic i la utilització de l'energia per diferents sectors d'activitat econòmica, per formes d'energia i, si escau, per territoris, i també dels preus finals de l'energia.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: biennal

Variables principals a investigar: consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012-2013

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2016

Cost directe estimat: 133.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/142101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Estadística anual que permet conèixer el consum d'energia del sector industrial. Les dades difoses corresponen al consum energètic del sector industrial per anys, províncies catalanes, forma d'energia, ús (energètic o no energètic) i subsector industrial dels 17 principals subsectors en què es classifica el consum.

Referència temporal de les dades: 2012, 2013 i 2014

Desagregació territorial: provincial i Catalunya

Resultats publicats:

Presentació dels resultats de l'ECESI

Observacions:

Entre els mesos de març i abril del 2015 s'ha realitzat la primera sol·licitud (tramesa) de les dades sobre els consums energètics referides als anys 2012, 2013 i 2014. En el mes de juny del 2015 s'ha realitzat la segona sol·licitud d'informació (re-tramesa) i s'ha realitzat el seguiment telefònic corresponent. En la segona meitat s'han iniciat les tasques d'entrada i depuració de les respostes rebudes, tasques que continuaran durant el 2016.

Tota la informació abans esmentada es troba disponible a l'Institut Català d'Energia.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.