Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT CREDITÍCIA DE LES CAIXES D'ESTALVI

Codi: 14 23 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Determinar les estadístiques dels crèdits concedits per les caixes d'estalvi catalanes, que tenen seu a Catalunya, per finalitats i distribució territorial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA DEL SECTOR FINANCER I D'ASSEGURANCES

Finalitat: Coneixement de les característiques bàsiques de l'activitat del sector financer i del sector de les assegurances a Catalunya, incloent-hi informació sobre els préstecs concedits per l'Institut Català del Crèdit Agrari i els crèdits concedits per l'Institut Català de Finances, i també informació de les companyies d'assegurances i de les mutualitats de previsió social.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: volum de crèdit viu per finalitats i distribució territorial

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: provincial

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/142301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

Arran dels processos de reestructuració financera, i les fusions i integracions de les caixes d'estalvi, el Banc d'Espanya ha suprimit en les seves estadístiques la distinció entre banc i caixes d'estalvis.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.