Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ

Codi: 15 04 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: A partir de l'anàlisi dels pressupostos dels departaments de la Generalitat de Catalunya i de les universitats públiques es quantifiquen econòmicament els recursos que s'assignen a les diferents activitats educatives.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ

Finalitat: Quantificació econòmica dels recursos que s'assignen a les diferents activitats educatives.

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: despesa

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 8.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/150401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen ofereixen la desagregació del pressupost liquidat del Departament d'Ensenyament per activitats educatives, així com la metodologia corresponent (sèrie 1985-2011). A més, es difonen les sèries de pressupostos inicials (1982-2014) i de pressupostos liquidats (1982-2012)

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística de la despesa pública en educació

Observacions:

Els resultats corresponents a l'any 2012 es publicaran durant el mes de maig del 2014.

La informació disponible dels cursos anteriors es pot consultar i demanar a la Biblioteca o al Servei d'Indicadors i Estadística del Departament d'Ensenyament.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.