Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

Codi: 15 07 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Tractament estadístic de la informació pressupostària disponible (pressupost liquidat i inversions previstes), per difondre la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Administracions públiques

Nom: ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

Finalitat: Difondre la inversió duta a terme per la Generalitat en matèria d'infraestructures.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: import de les inversions realitzades per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures per tipologies d'obra, organisme inversor i territori.

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2011

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/150701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Inversions pressupostades i liquidades pel Departament de Territori i Sostenibilitat i la Generalitat en matèria d'infraestructures per tipologies d'obra, organisme inversor i territori. Aquesta informació es publica en l'apartat Pressupost i inversions liquidades de l'Anuari del Departament de Territori i Sostenibilitat. La informació sobre la inversió de la Generalitat de Catalunya es troba al web del Departament d'Economia i Coneixement.

Referència temporal de les dades: pressupost aprovat 2011 i pressupost liquidat 2010 (anys diversos)

Desagregació territorial: Catalunya i comarcal

Resultats publicats:

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat 2011 (Internet)

La inversió de la Generalitat de Catalunya (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.