Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DEL GRAU D'OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC DE CATALUNYA, DURANT LA TEMPORADA DE SETMANA SANTA I ESTIU

Codi: 16 01 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Conèixer el grau d'ocupació dels establiments d'allotjament turístic de Catalunya, durant el període de Setmana Santa i quinzenes dels mesos d'estiu.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Finalitat: Conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física, empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: altres

Variables principals a investigar: grau d'ocupació dels establiments d'allotjament turístic de Catalunya.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana

Cost directe estimat: 49.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/160101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística no s'ha dut a terme.

Observacions:

L'actuació estadística no s'ha dut a terme per manca de disponibilitat pressupostària.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.