Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS

Codi: 16 01 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització de la base de dades MOSAIC, que recull les altes, baixes i modificacions que són el resultat de les resolucions administratives, sobre les incidències comunicades per les empreses i entitats turístiques reglamentades. La informació estadística corresponent a aquestes empreses i establiments turístics se sistematitza a través de l'aplicació informàtica ALFIL.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Finalitat: Conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: Turisme de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen administratiu

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nom de l'establiment, adreça, telèfon, modalitat, grup, categoria, capacitat.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/160102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Consulta interactiva al web que ofereix les dades d'empreses i entitats turístiques reglamentades existents a tancament d'any.

Referència temporal de les dades: 2012

Desagregació territorial: municipal, comarcal, altres àmbits i Catalunya

Resultats publicats:

Oferta municipal d'establiments turístics (OMET) (Internet)

Observacions:

Està prevista la publicació d'aquests resultats a l'enllaç indicat al llarg del segon trimestre del 2013.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.