Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN TURISME RURAL

Codi: 16 01 05 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació en turisme rural d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers, de pernoctacions i el grau d'ocupació en els establiments de turisme rural.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Turisme

Nom: ESTADÍSTICA D'OCUPACIÓ TURÍSTICA: HOTELS, CÀMPINGS I TURISME RURAL

Finalitat: Conèixer el nombre de viatges i les pernoctacions en aquests tipus d'allotjament.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: pernoctacions, turistes, grau d'ocupació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: altres àmbits

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Cost directe estimat: 12.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/160105

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

L'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural és una de les fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística. El seu objectiu principal és conèixer el comportament d'una sèrie de variables que permeten descriure les característiques fonamentals d'aquest sector turístic: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació.

Tant els viatgers com les pernoctacions es classifiquen pel seu país de residència, cosa que permet fer la distinció entre turisme domèstic (l'efectuat per residents a l'Estat espanyol) i turisme estranger (l'efectuat per residents de fora de l'Estat). El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el nombre total d'habitacions de la mostra en el mateix període. L'Idescat amplia cada trimestre els resultats per a Catalunya per marques turístiques de destinació. Es difon el nombre de viatgers i pernoctacions (en milers) tant en valors absoluts com les variacions absolutes, i en tant per cent respecte del trimestre anterior i l'acumulat respecte de l'any anterior.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2012

Desagregació territorial: marques turístiques i Catalunya

Resultats publicats:

Viatgers i grau d'ocupació en turisme rural (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.