Saltar al contingut principal

COMERÇ AMB L'ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒGIC

Codi: 17 01 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació estadística, segons la nomenclatura de contingut tecnològic de l'Eurostat, dels arxius DUA i INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sector exterior

Nom: ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER: AVANÇ I RESULTATS ESTRUCTURALS

Finalitat: Explotació estadística de les dades administratives provisionals i definitives referents a les dades del comerç de Catalunya amb la resta del món.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, transcripció de document estadístic

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: valor de les importacions i exportacions segons contingut tecnològic (R+D) per grups de productes i àrees geogràfiques

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 9.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/170102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona dades trimestrals i anuals d'exportacions i importacions expressades en valor de Catalunya amb l'estranger segons el contingut tecnològic dels productes industrials.

Les dades es difonen en valors absoluts i en variacions interanuals (absolutes, en tant per cent mensual i acumulat anual).

Referència temporal de les dades: trimestres del 2015, any 2015 provisional i any 2014 definitiu

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors conjunturals:

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Indicadors estructurals:

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.