Saltar al contingut principal

CLIMA EXPORTADOR

Codi: 17 02 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Anàlisi estadística i econòmica d'una enquesta a empresaris per conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sector exterior

Nom: ESTADÍSTICA DE LES EXPECTATIVES DEL SECTOR EXTERIOR

Finalitat: Conèixer l'evolució conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: cartera de comandes, activitat exportadora, preus d'exportacions, preus internacionals i marges comercials.

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 21.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/170201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informe trimestral en base a una enquesta a 600 empreses exportadores per determinar la situació present i futura a curt termini d'algunes de les variables que influeixen en el comerç de Catalunya amb l'estranger. La informació es difon per mitjà de la pàgina web Anella.cat, així com per l'apartat Indicadors de conjuntura econòmica de l'Idescat.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2012.

Desagregació territorial: Catalunya.

Resultats publicats:

Clima exportador 1r trimestre 2012 (Internet)

Clima exportador 2n trimestre 2012 (Internet)

Clima exportador 3r trimestre 2012 (Internet)

Clima exportador 4t trimestre 2012 (Internet)

Clima exportador de Catalunya (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Clima exportador 1r trimestre 2012

Clima exportador 2n trimestre 2012

Clima exportador 3r trimestre 2012

Clima exportador 4t trimestre 2012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.