Saltar al contingut principal

INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC

Codi: 17 04 01 PAAE: 2011 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Elaboració d'uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de Catalunya com a destinació en relació amb els principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sector exterior

Nom: INDICADORS DE LA POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC

Finalitat: Elaboració d'uns índexs de posició competitiva de preus i quotes que tinguin en compte l'evolució del valor de l'oferta turística de Catalunya com a destinació amb relació als principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estudis Turístics

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: taxa de canvi real, nominal i indicadors de posició competitiva, preus, quotes de mercat

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2011

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 17.200 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2011/170401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Elaboració d'uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de Catalunya com a destinació en relació amb els principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger.

L'actuació proporciona tres tipus d'indicadors de preus (índex de taxa de canvi efectiva nominal, índex de taxa de canvi efectiva real i índex de variació dels preus relatius) del sector turístic. Des del punt de vista de la desagregació territorial, els indicadors de preus s'avaluen per a diversos àmbits definits per la rellevància dels competidors: Mediterrània Nord i Sud, Carib, Amèrica, Àsia i Pacífic.

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: Catalunya

Observacions:

Es pot demanar informació mitjançant una sol·licitud a l'Idescat http://www.idescat.cat/cat/idescat/serveis/demandes/

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.