Saltar al contingut principal

INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC

Codi: 17 04 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Elaboració d'uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de Catalunya com a destinació en relació amb els principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sector exterior

Nom: INDICADORS DE LA POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC

Finalitat: Elaboració d'uns índexs de posició competitiva de preus i quotes que tinguin en compte l'evolució del valor de l'oferta turística de Catalunya com a destinació amb relació als principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estudis Turístics

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: taxa de canvi real, nominal i indicadors de posició competitiva, preus, quotes de mercat

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 23.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/170401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Elaboració d'uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de Catalunya com a destinació en relació amb els principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger. També s'elaboren índex de posició competitiva revelada en relació amb el món, UE 27 i un conjunt de destinacions competidores de Catalunya.

Referència temporal de les dades: trimestres del 2011 i 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de competitivitat internacional en preus del turisme (Internet)

Observacions:

Aquesta operació es va actualitzar a principis del 2013, raó per la qual el grau de compliment 2012 es considera parcial.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.