Saltar al contingut principal

INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC

Codi: 17 04 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Elaboració d'uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de Catalunya com a destinació en relació amb els principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sector exterior

Nom: INDICADORS DE LA POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC

Finalitat: Elaboració d'uns índexs de posició competitiva de preus i quotes que tinguin en compte l'evolució del valor de l'oferta turística de Catalunya com a destinació amb relació als principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació

Origen de la informació:

Informant inicial: altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: taxa de canvi real i nominal, indicadors de posició competitiva, preus, quotes de mercat

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Trimestres del 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos

Cost directe estimat: 19.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/170401

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Elaboració d'uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de Catalunya com a destinació respecte dels principals competidors de la resta de l'Estat i de l'estranger.

Referència temporal de les dades: 3r i 4t trimestres del 2014 i 1r i 2n trimestres del 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya

Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya

Indicadors de posició competitiva del sector turístic

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Indicadors de posició competitiva del sector turístic (XLS)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.