Saltar al contingut principal

ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES

Codi: 18 03 04 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Obtenir un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 m2 mínim de la superfície de vendes) que operen a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS CONJUNTURALS DEL SECTOR DE SERVEIS

Finalitat: Elaboració d'uns indicadors de mesura de l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els diferents sectors dels serveis.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: índex de vendes, alimentació i no alimentació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: Mesos del 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 14.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/180304

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Indicador mensual de l'evolució del volum de vendes segons tipus de producte (alimentació i resta de productes) en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2500 m2) que operen a Catalunya. Aquesta informació es proporciona a preus corrents i a preus constants.

Referència temporal de les dades: mesos del 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012