Saltar al contingut principal

INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Codi: 18 07 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recopilació i anàlisi de conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA

Finalitat: Recopilació i elaboració d'indicadors de la conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: recopilació de dades

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: indicadors de conjuntura de l'activitat i demanda, comerç exterior, salaris, costos i preus, mercat de treball i sector monetari i financer.

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/180701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recopilació d'indicadors de conjuntura econòmica sobre la situació i evolució de l'economia catalana, espanyola i de la UE. La recopilació de dades s'actualitza mensualment i al web hi figuren les dades del darrer mes. En aquests moments, les darreres dades que es poden consultar corresponen al mes d'abril del 2013.

Referència temporal de les dades: trimestres i mesos del 2012

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Indicadors de conjuntura econòmica (Internet)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Indicadors de conjuntura econòmica

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.