Saltar al contingut principal

INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

Codi: 18 07 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recopilació i anàlisi d'indicadors de conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS DE LA CONJUNTURA ECONÒMICA

Finalitat: Recopilació i elaboració d'indicadors de la conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Organismes responsables: Departament d'Economia i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: administracions públiques, altres organismes o institucions

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document estadístic

Periodicitat: mensual

Variables principals a investigar: indicadors de conjuntura de l'activitat i demanda, comerç exterior, salaris, costos i preus, mercat de treball i sector monetari i financer

Organismes difusors: Departament d'Economia i Coneixement

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana

Cost directe estimat: 9.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/180701

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Recopilació d'indicadors de conjuntura econòmica sobre la situació i evolució de l'economia catalana, espanyola i de la UE.

Referència temporal de les dades: trimestres i mesos del 2015

Desagregació territorial: Catalunya, Espanya i UE

Resultats publicats:

Indicadors de conjuntura econòmica

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Indicadors de conjuntura econòmica. Maig 2015 (PDF)

Indicadors de conjuntura econòmica. Juliol 2015 (PDF)

Indicadors de conjuntura econòmica. Novembre 2015 (PDF)

Indicadors de conjuntura econòmica. Febrer 2016 (PDF)

Observacions:

La recopilació de dades té una periodicitat mensual i al web hi figuren les dades de la darrera actualització.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.