Saltar al contingut principal

INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL

Codi: 18 12 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Disposar d'indicadors de demografia empresarial amb periodicitat trimestral que permetin una estimació de l'evolució conjuntural de la dinàmica empresarial a Catalunya

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Indicadors conjunturals dels sectors productius

Nom: INDICADORS DE LA DEMOGRAFIA EMPRESARIAL A CATALUNYA

Finalitat: Elaboració d'indicadors de la demografia empresarial que permetin disposar d'avançaments sobre l'evolució de l'activitat empresarial catalana.

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció de document administratiu, fórmules mixtes

Periodicitat: trimestral

Variables principals a investigar: altes pures, reactivacions, baixes, taxa bruta d'entrada, taxa bruta de sortida, taxa neta d'entrada, rotació empresarial, estrats d'assalariats, forma jurídica, sector econòmic

Organismes difusors: Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Cost directe estimat: 15.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/181201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es proporcionen resultats sobre altes, reactivacions i baixes d'empreses, taxes brutes d'entrada i sortida, taxes netes d'entrada i percentatge de rotació empresarial, per dimensió, forma jurídica i per sector d'activitat.

Referència temporal de les dades: 2015

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Butlletí de demografia empresarial

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Butlletí de demografia empresarial. 1r trimestre 2015 (PDF)

Butlletí de demografia empresarial. 2n trimestre 2015 (PDF)

Butlletí de demografia empresarial. 3r trimestre 2015 (PDF)

Butlletí de demografia empresarial. 4t trimestre 2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.