Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS

Codi: 20 01 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recollida de la informació de l'Enquesta territorial TIC a les llars que permeti l'obtenció d'estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC a les llars. Aquestes estimacions es portaran a terme mitjançant la metodologia de l'estimació de petites àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els continguts de l'explotació de l'enquesta TIC que realitza l'INE.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Societat de la informació

Nom: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) EN LA POBLACIÓ

Finalitat: Explotació específica per a Catalunya de les enquestes sobre els equipaments i els usos de les TIC a les llars catalanes i realització d'una enquesta complementària per a obtenir una desagregació territorial dels resultats.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: dades d'una operació de camp pròpia

Informant inicial: persona física

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta telefònica

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: disponibilitat d'ordinador a l'habitatge, connexió a Internet a l'habitatge, ús de l'ordinador, ús d'Internet, comerç electrònic

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: comarcal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2013

Cost directe estimat: 63.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/200102

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Aquesta estadística proporciona informació territorial sobre els principals indicadors d'equipament en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars (ordinador, Internet, mòbil, etc.) i sobre l'ús de TIC que fa la població (freqüència d'ús, correu electrònic, compres, formació en TIC, etc.).

Referència temporal de les dades: 2011

Desagregació territorial: comarques i àmbits del Pla territorial

Resultats publicats:

Equipament i ús de TIC a les llars de Catalunya (Internet)

Enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars de Catalunya (Internet)

Observacions:

Per raons pressupostàries, es va acordar que aquesta operació estadística tindrà una referència temporal biennal. Per tant, no es va realitzar la recollida de la informació de l'enquesta de l'any 2012. Tanmateix, es van realitzar tasques del tancament de l'edició de l'enquesta de l'any 2011, atès que la recollida de la informació es va allargar fins a començaments de l'any 2012. Aquest fet va provocar que durant el 2012 es difongués la informació comarcal amb referència temporal 2011.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012