Saltar al contingut principal

EQUIPAMENT I USOS DE TIC ALS CENTRES EDUCATIUS

Codi: 20 03 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recull d'informació sobre l'equipament en noves tecnologies dels centres docents d'educació primària i secundària i dels usos que se'n fa. També es recull informació sobre el nivell de coneixement que tenen els professors de les noves tecnologies.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Societat de la informació

Nom: ESTADÍSTICA DELS EQUIPAMENTS I ELS USOS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) ALS CENTRES DOCENTS

Finalitat: Obtenció d'informació sobre l'equipament en noves tecnologies i els usos que se'n fa als centres docents que imparteixen educació primària i secundària.

Organismes responsables: Departament d'Ensenyament

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Origen de la informació:

Informant inicial: establiment

Tècnica de recollida de les dades primàries: enquesta per Internet

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre i tipus d'ordinadors i altres dispositius informàtics i ús que en fan, coneixements d'informàtica dels professors i ús que en fan

Organismes difusors: Departament d'Ensenyament

Mitjà principal de difusió: publicació impresa, Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya, altres àmbits

Referència temporal dels resultats: Curs 2014-2015

Disponibilitat dels resultats sintètics: Juliol del 2015

Cost directe estimat: 7.500 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/200301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Les dades que es difonen fan referència a la ràtio alumnes/ordinador, tipus d'ordinador, perifèrics, connexió a Internet, pàgines web, així com als docents en relació amb les TIC. Les taules que es proporcionen es mostren per serveis territorials d'ensenyament i els resultats es mostren en percentatges. La distribució es fa pels sectors públic i privat i pels diferents nivells educatius.

Referència temporal de les dades: curs 2014-2015

Desagregació territorial: serveis territorials d'ensenyament

Resultats publicats:

Estadística de la societat de la informació

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Estadística de la Societat de la Informació en els Centres Educatius. Curs 2014-2015 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.