Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Codi: 21 03 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació tecnològica a les empreses d'àmbit estatal, amb l'objectiu d'obtenir informació directa sobre el procés d'innovació a les empreses elaborant diferents indicadors.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Recerca, desenvolupament i innovació

Nom: ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ

Finalitat: Coneixement del nombre d'empreses innovadores, la intensitat d'innovació, la despesa en innovació, i el percentatge de la xifra de negoci en productes nous o millorats.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Ocupació, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: nombre d'empreses innovadores segons si fan innovació de producte, de procés i de producte i procés, intensitat d'innovació, despeses en innovació segons activitat innovadora

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: 11.100 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/210301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació de diferents indicadors sobre innovació tecnològica, com són el nombre d'empreses amb activitats innovadores, nombre d'empreses segons el tipus de despesa en innovació, intensitat en la innovació i altres.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Innovació tecnològica. Empreses (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012