Saltar al contingut principal

NOMENCLATURES TERRITORIALS I ADMINISTRATIVES

Codi: 22 02 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Renovació contínua del sistema de codis d'entitats territorials i ens de gestió que s'oficialitzen als efectes estadístics a Catalunya, a partir de l'assignació dels codis de les entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, ens de gestió, consorcis i societats amb participació pública local per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els codis de la resta d'unitats estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal). L'actuació inclou l'actualització dels topònims catalans, la gestió i el tractament de la informació de base per a la referenciació geogràfica de la informació estadística, els treballs de normalització dels viaris de Catalunya i la revisió de la base de codis territorials.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Governació i Relacions Institucionals, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Governació i Relacions Institucionals

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: Gener del 2015

Cost directe estimat: 42.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220201

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Actualització del sistema de codis territorials i administratius de Catalunya que s'oficialitza als efectes estadístics i dels codis de la resta d'unitats estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal).

Aquesta actuació inclou la reestructuració de la base de dades de codis territorials i d'entitats (BDCTE). La reestructuració es basa en la reorganització de la informació, l'ampliació de continguts i el desenvolupament d'una nova aplicació de consulta amb millors potencialitats de navegabilitat. Concretament, s'ha ampliat la informació referent a les variacions de països. També inclou la participació en el grup de treball, amb diferents organismes de la Generalitat de Catalunya i l'Administració local, per a l'establiment del sistema viari integrat (SV1 V1.0) a partir de la unió de la base de dades municipal d'adreces de Catalunya (BDMAC v1.0), aprovada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC), de la qual depèn el grup de treball, i de les bases de dades de carreteres i camins.

Resultats publicats:

Codis territorials i d'entitats

Base de dades municipal d'adreces de Catalunya. Especificacions tècniques (PDF)

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya

La informació dels resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Especificacions tècniques de la Base de dades municipal d'adreces de Catalunya v1.1 Juliol 2014 (PDF)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.