Saltar al contingut principal

CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS

Codi: 22 02 03 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Oficialització de la Classificació catalana de productes per activitats 2013 (CCPA-2013), derivada de la Classificació europea de productes per activitats 2008 (CPA-2008) i de la mateixa Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Aquesta classificació esdevindrà una desagregació de la CCAE-2009 en termes de productes.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 17.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/220203

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Finalització dels treballs i procés de consulta sobre la futura Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014), derivada de la Classificació europea de productes per activitats 2008 (CPA-2008) i de la mateixa Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Aquesta classificació esdevindrà una desagregació de la CCAE-2009 en termes de productes i ja va ser informada favorablement pel Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya i el Consell Català d'Estadística, per tal d'oficialitzar-se al llarg de l'any 2014 per mitjà d'un decret del Govern.

Resultats publicats:

Proposta de Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.