Saltar al contingut principal

CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS

Codi: 22 02 03 PAAE: 2016 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Completar els treballs d'elaboració de la publicació de la Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014), derivada de la Classificació europea de productes per activitats 2008 (CPA-2008) i de la mateixa Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009), i els treballs relatius a la seva implementació en l'estadística oficial. Aquesta publicació inclou l'estructura, les notes explicatives i les taules de correspondència amb la CPA-2008 i amb la Classificació catalana de productes per activitats anterior, la CCPA-1996 Revisió 1.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 9.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2016/220203

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Continuació dels treballs d'elaboració de les taules de correspondència amb la Classificació europea de productes per activitats 2008 (CPA-2008) i amb la Classificació catalana de productes per activitats anterior, la CCPA-1996 Revisió 1.

Observacions:

L'acompliment de l'actuació estadística és només parcial a causa de la insuficiència de recursos humans dedicats a l'elaboració de les taules de correspondències d'aquesta classificació amb altres classificacions de productes, treballs que es preveu anar completant en el transcurs de l'any 2017.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.