Saltar al contingut principal

CLASSIFICACIÓ CATALANA D'EDUCACIÓ

Codi: 22 02 05 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Completar les tasques vinculades al grup de treball estatal sobre l'actualització de les classificacions d'educació vigents d'àmbit internacional (Classificació internacional normalitzada d'educació 1997, CINE-1997) i estatal (Classificació nacional d'educació 2000, CNED-2000), i inici dels treballs d'elaboració de la nova Classificació catalana d'educació 2012 (CCED-2012).

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat, Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 15.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/220205

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han completat les tasques vinculades al grup de treball estatal sobre l'actualització de la classificació d'educació vigent (Classificació nacional d'educació 2000, CNED-2000) i s'han iniciat els treballs d'elaboració de la Classificació catalana d'educació 2014 (CCED-2014).

Resultats publicats:

Borrador de la estructura de la nueva Clasificación Nacional de Educación (CNED)

Aspectos generales de la nueva Clasificación Nacional de Educación (CNED)

Comentarios del grupo de trabajo estatal al primer borrador de la nueva Clasificación Nacional de Educación (CNED)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.