Saltar al contingut principal

CLASSIFICACIÓ CATALANA D'EDUCACIÓ

Codi: 22 02 05 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Completar l'oficialització de la Classificació catalana d'educació 2014 (CCED-2014) derivada de la Classificació internacional normalitzada d'educació 2011 (CINE 2011) d'àmbit internacional i de la Classificació nacional d'educació 2014 (CNED-2014) d'àmbit estatal.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 23.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220205

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme parcialment.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Al llarg de l'any 2015 s'han completat eIs treballs d'adaptació de la proposta de Classificació catalana d'educació 2014 (CCED-2014) amb l'adaptació d'una proposta de classificació del nivell de formació assolit a les classificacions homòlogues d'àmbit internacional (Classificació internacional normalitzada d'educació 2011, CINE-2011) i estatal (Classificació nacional d'educació 2014, CNED-2014).

Resultats publicats:

Proposta de Classificació catalana d'educació 2014 (CCED-2014) (revisió de la CCED-2000)

Observacions:

L'acompliment de l'actuació estadística és només parcial a causa de la insuficiència de recursos humans dedicats a aquesta classificació. Al llarg de l'any 2016 es preveu procedir a la consulta de les propostes als òrgans del Sistema estadístic de Catalunya i iniciar el seu procés d'oficialització.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.