Saltar al contingut principal

CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES PER AL COMERÇ AMB L'ESTRANGER

Codi: 22 02 07 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Actualització anual de l'adaptació de la Nomenclatura combinada 2013 (NC-2013), classificació comunitària d'interès en l'estadística del comerç amb l'estranger, amb les seves correspondències amb les classificacions específiques d'activitats econòmiques i de productes.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Termcat

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 17.400 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/220207

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han portat a terme les tasques d'actualització anual de l'adaptació catalana de la Nomenclatura combinada 2013 (NC-2013), classificació comunitària en l'estadística del comerç amb l'estranger, amb les seves correspondències amb les classificacions específiques d'activitats econòmiques i de productes.

Resultats publicats:

Adaptació catalana de la Nomenclatura combinada 2013. NC 2013

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.