Saltar al contingut principal

CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA

Codi: 22 02 08 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Manteniment i adequació de la base de dades i les aplicacions de les llistes de variants en les principals codificacions vigents (ocupació, activitat econòmica, municipis, nacionalitat i província), per tal de facilitar la codificació automàtica de les respostes en literal obert de les diferents operacions estadístiques.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS

Finalitat: Perfeccionament dels criteris d'homogeneïtat tècnica de l'estadística oficial catalana.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220208

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han continuat els treballs de manteniment i adequació de la base de dades del sistema de codificació automàtica d'acord amb les codificacions vigents (ocupació, activitat econòmica, municipis, nacionalitat i província), per tal de facilitar la codificació automàtica de les respostes en literal obert de les diferents operacions estadístiques.

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.