Saltar al contingut principal

COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA

Codi: 22 04 02 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Concertació d'accions formatives amb els ensenyaments universitaris afins i centres de secundària mitjançant estades en pràctiques d'alumnes universitaris a la seu de l'Idescat i l'organització de visites col·lectives per tal de conèixer els seus productes, activitats i serveis en l'àmbit de l'estadística oficial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: FORMACIÓ EN MÈTODES I PROCEDIMENTS ESTADÍSTICS

Finalitat: Programació i execució d'accions formatives o divulgatives adreçades al personal tècnic especialitzat al servei de l'estadística oficial i als usuaris d'informació estadística.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, organismes especialitzats

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/220402

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La cooperació educativa amb ensenyaments universitaris afins durant l'any 2012 ha suposat un total de 1.520 hores en forma d'estades en pràctiques tutelades per personal de l'Idescat, a través dels acords bilaterals que possibiliten aquestes accions. Enguany s'han actualitzat els convenis marc de cooperació educativa, d'acord amb la nova normativa estatal que regula les pràctiques acadèmiques externes, amb la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Grau d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i la Fundació Universitat Pompeu Fabra.

-Conveni específic de cooperació educativa amb la Universitat Pompeu Fabra per a la realització de pràctiques d'un alumne dels estudis de ciències del treball, a l'entorn de l'estadística catalana sobre l'audiovisual (02.05.12)

-Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a una alumna de la llicenciatura en ciències i tècniques estadístiques, per tal de donar suport als mètodes de control de la revelació estadística (05.06.12 i 27.09.12)

-Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a un alumne del Màster en estadística i investigació operativa, per tal de treballar a l'entorn de l'Enquesta d'ús del temps (11.10.12)

-Addenda al conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona de 23.01.07 per a la realització de pràctiques dels alumnes del postgrau de Correcció i Qualitat Lingüística a la seu de l'Idescat (09.02.12)

-Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques d'un alumne del Màster en tecnologies de la informació geogràfica, per donar suport a l'entorn de la geoinformació estadística (30.05.12)

-Conveni marc amb la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (19.09.12) i conveni específic de cooperació educativa per un alumne de la llicenciatura de ciències politiques i sociologia per treballar a l'entorn de l'estadística social (20.09.12)

Resultats publicats:

Memòria de l'Institut d'Estadística de Catalunya 2012 (Internet)

Observacions:

El conjunt dels acords de cooperació educativa vigents el 2012 es pot consultar a

http://www.idescat.cat/serveis/formacio/convenis/

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.