Saltar al contingut principal

COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA

Codi: 22 04 02 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Concertació d'accions formatives amb els ensenyaments universitaris afins i centres de secundària mitjançant estades en pràctiques d'alumnes universitaris a la seu de l'Idescat i l'organització de visites col·lectives per tal de conèixer els seus productes, activitats i serveis en l'àmbit de l'estadística oficial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Metodologia i normalització estadístiques

Nom: FORMACIÓ EN MÈTODES I PROCEDIMENTS ESTADÍSTICS

Finalitat: Programació i execució d'accions formatives o divulgatives adreçades al personal tècnic especialitzat al servei de l'estadística oficial i als usuaris d'informació estadística.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, organismes especialitzats

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 15.600 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/220402

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

La cooperació educativa amb ensenyaments universitaris afins durant l'any 2015 ha suposat un total de 100 hores en forma d'una estada en pràctiques tutelada per personal de l'Idescat, a través dels acords bilaterals que possibiliten aquestes accions i que es concreten a continuació:

Conveni de cooperació educativa amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques d'un estudiant del postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic a la seu de l'Idescat (20.03.2015) -pràctiques del 08/04/2015 al 25/05/2015-.

Resultats publicats:

Memòria de l'Institut d'Estadística de Catalunya 2015. Capítol 8

Memòria de l'Institut d'Estadística de Catalunya 2015. Capítol 2

Observacions:

El conjunt dels acords de cooperació educativa vigents el 2015 es pot consultar a:

http://www.idescat.cat/serveis/formacio/convenis/

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.