Saltar al contingut principal

DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

Codi: 23 03 01 PAAE: 2013 Tipus d'actuació: en desenvolupament

Ressenya: Actualització i explotació específica per a Catalunya de marcs d'enquestes i d'arxius de l'Administració estatal i de la Generalitat per tal d'obtenir directoris fiables sobre les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Directoris, registres i inventaris

Nom: DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

Finalitat: Coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya amb l'objectiu de generar mostres d'empreses i establiments o recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri de Foment, departaments de la Generalitat de Catalunya, Ministeri d'Economia i Hisenda, cambres de Comerç de Catalunya

Origen de la informació: dades d'origen administratiu, dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa, administracions públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: raó social, indicadors de dimensió i domicili

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: sota demanda

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: 2012

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2013

Cost directe estimat: 10.800 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2013/230301

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Es tracta d'informació de caràcter intern disponible en bases de dades Oracle i que de moment no es publica.

Referència temporal de les dades: 1 de gener de 2012

Desagregació territorial: municipal

Observacions:

Es pot demanar informació mitjançant una sol·licitud a l'Idescat:

http://www.idescat.cat/cat/idescat/serveis/demandes/

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.