Saltar al contingut principal

REGISTRE ESTADÍSTIC D'EMPRESES DE CATALUNYA

Codi: 23 03 04 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: nova

Ressenya: Elaboració d'un registre amb la informació disponible sobre les empreses de Catalunya derivada de directoris, registres administratius i enquestes.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Directoris, registres i inventaris

Nom: DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

Finalitat: Coneixement de les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya amb l'objectiu de generar mostres d'empreses i establiments o recerques d'interès per al coneixement de l'economia de Catalunya.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació:

Informant inicial: empresa, empreses públiques

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar: raó social i variables econòmiques

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: —

Nivell de desagregació territorial: municipal

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 27.300 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/230304

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

Informació bàsica de les empreses de Catalunya derivada de les enquestes i registres administratius disponibles.

Referència temporal de les dades: 2014

Desagregació territorial: municipal

Observacions:

Es pot demanar informació mitjançant una sol·licitud a l'Idescat

http://www.idescat.cat/cat/idescat/serveis/demandes/

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.