Saltar al contingut principal

GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL

Codi: 24 01 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Recopilació de la informació cartogràfica i georeferenciació anual de les modificacions inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de Catalunya.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sistema d'informació geogràfica

Nom: SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Finalitat: Perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el tractament de la informació primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adients per a l'articulació de sistemes de georeferenciació

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut Cartogràfic de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: suport informàtic

Nivell de desagregació territorial: secció censal

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2012

Cost directe estimat: < 6.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/240101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'ha actualitzat el seccionat digital de Catalunya de l'any 2011 d'acord amb el conveni anual de col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Referència temporal de les dades: 1 de gener del 2011, data de referència del Padró continu de població i sobre la qual es difonen dades de població per seccions censals.

Observacions:

La informació digitalitzada final dels límits de totes les seccions censals de Catalunya de l'any 2011, en format compatible amb sistema d'informació geogràfic, es pot sol·licitar a l'Idescat per mitjà del Sistema d'Atenció de Demandes

http://demandes.idescat.cat/serviceweb/consultans_cat.jsp

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.