Saltar al contingut principal

EL WEB DE L'IDESCAT

Codi: 25 01 01 PAAE: 2015 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Manteniment, actualització i ampliació del web de l'Idescat per facilitar la difusió dels resultats estadístics i l'accés a la informació derivada de l'execució dels programes anuals d'actuació estadística. Durant l'any 2015 es preveu l'inici de la migració del web de l'Idescat a un gestor de continguts (projecte en procés de definició l'últim trimestre del 2014), s'implementarà una nova arquitectura temàtica, així com també una nova API de visualització i navegació de les taules de resultats estadístics.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Serveis de difusió

Nom: PORTAL DE L'ESTADÍSTICA OFICIAL DE CATALUNYA

Finalitat: Manteniment, actualització i ampliació de serveis del web de l'Idescat per a facilitar l'accés al conjunt de la informació derivada dels programes anuals d'actuació estadística.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Origen de la informació: —

Informant inicial: —

Tècnica de recollida de les dades primàries: —

Periodicitat: —

Variables principals a investigar: —

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: —

Referència temporal dels resultats: —

Disponibilitat dels resultats sintètics: —

Cost directe estimat: 208.700 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2015/250101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El web de l'Idescat és el seu mitjà de difusió principal i està estructurat per abastir tant una cerca temàtica com per territori, complementada amb productes de síntesi que presenten la informació bàsica de Catalunya i els indicadors principals d'àmbit municipal. Durant l'any 2015 s'ha acabat el projecte de definició del gestor de continguts al qual ha de migrar el web de l'Idescat, s'ha implementat la nova arquitectura temàtica i s'ha reestructurat la pàgina principal del web.

Referència temporal de les dades: anys diversos

Desagregació territorial: Catalunya, comarcal i municipal

Resultats publicats:

Web de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.